ASIA HOTEL ART FAIR SEOUL 2017

We participated in ASIA HOTEL ART FAIR SEOUL 2017 on August.24-27.

image2 (1)

 

Artist name

H. K , Yasuhito Kawasaki , Kojiro , Shinsuke Kotani , Shinya Sakurai , Sojiro Takamura , Kimiko Chikuma , Shoichi Tsurukawa , Tomomi Hasegawa , Tatsuhito Horikoshi , Takuma Hongo , Hiroshi Mori , Kohei Yamada , Toko Yuma , Masahito Watanabe

image2 (2)

 

image1 (2)

 

image3 (1)