ASIA CONTEMPORARY ART SHOW 2017

We participated in ASIA CONTEMPORARY ART SHOW 2017 on September.21-24.

image1

 

Artist name

Yasuhito Kawasaki , Kojiro , Shinya Sakurai , Shoichi Tsurukawa , Iwao Namai , Tatsuhito Horikoshi , Reika Matsuda , Satoshi Maruhashi , Hiroshi Mori , Masahito Watanabe

image2

 

image3

 

image1 (1)