ART FAIR ASIA FUKUOKA 2019

ART FAIR ASIA FUKUOKA 2019

木之庄企畫/KINOSHO KIKAKU 939Room

DATE:2019.September 5th~8th(Fukuoka Mitsukoshi)
2019.September 6th~8th(Hotel Okura Fukuoka)
VENUE:Fukuoka Mitsukoshi 9th Floor
Hotel Okura Fukuoka 9th Floor
AFAF2019URL:http://artfair.asia/

Artist:Kojiro, Shoichi TSURUKAWA, Noritoshi MITSUUCHI, Natsuko TANIGUCHI

IMG-4748 IMG-4749 IMG-4750 IMG-4751