spoon promotion

Spoon Art Fair

Exhibition Duration:December 02 (Wed) – 06 (Sun)

December 02 (Wed)- 05(Sat) 11:00 – 19:00

December 06 (Sun) 11:00 – 17:00

Exhibition Venue: Hongik Museum of Art , 94 Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea

Booth number: M01

Exhibiting Artists: Tatsuhito Horikoshi, Noritoshi Mitsuuchi, Shoichi Tsurukawa, Ken Matsuyama, Masaya tani, Toshinobu Sugimoto, Ryuma Imai