New City Art Fair

Exhibition Duration:November 12(Thur)- 15(Sun)10:00am-8:00pm

Exhibition Venue: Songshan Cultural and Creative Park, Warehouse1
No.133, Guangfu South Road, Xinyi District, Taipei City 11072, Taiwan

Booth number:A-6

Exhibiting Artists: Hiroshi Mori, Kohei Yamada, Mariko Fujimoto, Toko Yuma, Yasuhito Kawasaki

Daegu Art Fair 2015

Exhibition period: November 04(Wed) – 07(Sat)/ 11AM – 7:30PM

November 08(Sun) / 11AM – 6PM (Last admission 1 hour before closing)

Venue: EXCO 1F, Daegu, Korea

Booth number:52

Exhibiting artists:Akiko Imabayashi、Kohei Yamada、Hiroshi Mori、Noritoshi Mitsuuchi、Shoichi Tsurukawa、Tatsuhito Horikoshi、Yasuhito Kawasaki