ASIA HOTEL ART FAIR SEOUL 2015

 

Date: Aug. 21st(Fri)~23rd(Sun), 2015
Venue: CONRAD SEOUL
23-1 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul (150-945)
Room 1512
Participating artists: Hiroshi Mori, Masaya Tani, Noritoshi Mitsuuchi, Maya
Otsuka, Shoichi Tsurukawa, Tatsuhito Horikoshi, Seki Aki, Akihiro Mitsumoto